กระบี่

กระบี่

คําขวัญประจําจังหวัดกระบี่  :           ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 เกาะกลาง เกาะลันตา

กระบี่
81150 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา

กระบี่
81150 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา

กระบี่
81120 คลองยาง เกาะลันตา

กระบี่
81150 ศาลาด่าน เกาะลันตา

กระบี่
81140 เขาดิน เขาพนม

กระบี่
81140 เขาพนม เขาพนม

กระบี่
80240 โคกหาร เขาพนม

กระบี่
81140 พรุเตียว เขาพนม

กระบี่
80240 สินปุน เขาพนม

กระบี่
81140 หน้าเขา เขาพนม

กระบี่
81120 คลองท่อมใต้ คลองท่อม

กระบี่
81120 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม

กระบี่
81170 คลองพน คลองท่อม

กระบี่
81170 ทรายขาว คลองท่อม

กระบี่
81120 พรุดินนา คลองท่อม

กระบี่
81120 เพหลา คลองท่อม

กระบี่
81120 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม

กระบี่
81160 เขาเขน ปลายพระยา

กระบี่
81160 เขาต่อ ปลายพระยา

กระบี่
81160 คีรีวง ปลายพระยา

กระบี่
81160 ปลายพระยา ปลายพระยา

กระบี่
81000 กระบี่น้อย เมืองกระบี่

กระบี่
81000 กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่

กระบี่
81000 เขาคราม เมืองกระบี่

กระบี่
81000 เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่
81000 คลองประสงค์ เมืองกระบี่

กระบี่
81000 ทับปริก เมืองกระบี่

กระบี่
81000 ปากน้ำ เมืองกระบี่

กระบี่
81000 ไสไทย เมืองกระบี่

กระบี่
81000 หนองทะเล เมืองกระบี่

กระบี่
81000 อ่าวนาง เมืองกระบี่

กระบี่
81120 ดินแดง ลำทับ

กระบี่
81120 ดินอุดม ลำทับ

กระบี่
81120 ทุ่งไทรทอง ลำทับ

กระบี่
81120 ลำทับ ลำทับ

กระบี่
81130 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง

กระบี่
81130 คลองขนาน เหนือคลอง

กระบี่
81130 คลองเขม้า เหนือคลอง

กระบี่
81130 โคกยาง เหนือคลอง

กระบี่
81130 ตลิ่งชัน เหนือคลอง

กระบี่
81130 ปกาสัย เหนือคลอง

กระบี่
81130 ห้วยยูง เหนือคลอง

กระบี่
81130 เหนือคลอง เหนือคลอง

กระบี่
81110 เขาใหญ่ อ่าวลึก

กระบี่
81110 คลองยา อ่าวลึก

กระบี่
81110 คลองหิน อ่าวลึก

กระบี่
81110 นาเหนือ อ่าวลึก

กระบี่
81110 บ้านกลาง อ่าวลึก

กระบี่
81110 แหลมสัก อ่าวลึก

กระบี่
81110 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก

กระบี่
81110 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก

กระบี่
81110 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก

กระบี่